Úvod | O nás | Kontakt | Obchodné podmienky | INSTAGRAM | FACEBOOK

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.nabytokhrubovsky.sk. V prípade, ak je spotrebiteľ fyzická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a pri predaji tovatu alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

PREDÁVAJÚCI:

Pavol Hrubovský

Sídlo: Závadka 6, 06601 Humenné

IČO: 34975870

IČ DPH: SK 1020717731

DIČ: 1020717731

Číslo účtu: IBAN SK2002000000003459777351 BIC SUBASKBX

Zapísaný v živ. reg. v Humennom č. 702-8093, od roku 1997.

 

Kontakt: 0903 614 535 , eshop@nabytokhrubovsky.sk

Zodpovedná osoba: Pavol Hrubovský

Príjem objednávok: nonstop

Prevádzková doba

(tel. kontakt, maily): Pondelok – piatok od 8.30 h – 17.00 h Sobota od 9.00 h-12.00 h

 

KUPUJÚCI:

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.nabytokhrubovsky.sk a príslušnými právnymi predpismi a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dokument: odstúpenie od zmluvy na stiahnutie

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov 1

 

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

Tel. č.: 051/772 15 97, Fax. č.: 051/772 15 96

http://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Článok I. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom, predávajúcim a dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.nabytokhrubovsky.sk je firma Nábytok Hrubovský /Pavol Hrubovský, Závadka 6, Humenné 06601;

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.nabytokhrubovsky.sk a príslušnými právnymi predpismi a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy. Pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na ďiaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. Kupujúci berie na vedomie, že medzi tovarom a jeho vyobrazením na monitore môžu byť rozdiely (najmä čo sa týka štruktúry a farebnosti odtieňov) tieto rozdiely však nemajú vplyv na vlastnosti tovaru a nemôžu byť dôvodom uplatňovania reklamácie tovaru. Rozmery čalúneného nábytku sa v skutočnosti môžu od deklarovaných rozmerov na e-shope odlišovať v tolerancii ± 5cm. Rozdiely v rámci tejto tolerancie nie sú dôvodom reklamácie.

Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

 

Článok II. Cena tovaru

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú vrátane 20 % DPH, bez nákladov na dopravu

Po potvrdení objednávky je kúpna cena pre predávajúceho záväzná. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

Článok III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope (ďalej len objednávka). Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením Obchodných podmienok, reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovar a služieb, a teda objednávka sa stáva záväznou. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s oznámením o prijatí objednávky. Kúpna zmluva je uzavretá doručením tohto potvrdenia v prípade platby na dobierku. V prípade nákupu na splátky nadobúda kúpna zmluva platnosť až po zaslaní všetkých podpísaných dokumentov zo strany splátkovej spoločnosti, v prípade platby kartou až po prijatí platby. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je dodanie v objednávke špecifikovanénho tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.nabytokhrubovsky.sk, v týchto Obchodným podmienkach a reklamačnom poriadku.

Objednávka sa realizuje následným postupom: V prvom kroku si zákazník vyberá tovar buď podľa kategórii cez menu, alebo oknom pre textové vyhľadávanie. Zvolením počtu kusov a stlačením tlačidla»Kúpiť« sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Následne môže pokračovať v ďalšom výbere tovaru. Na stránku košíka sa dostane vždy aj stlačením tlačidla »Nákupný košík« v pravom hornom rohu obrazovky. Na tejto obrazovke môže tovar z košíka vyberať alebo aktualizovať množstvo vybraného tovaru. Stlačením na tlačidlo »kôš« sa vybraný tovar vyradí z objednávky. Po ukončení výberu tovaru stlačením tlačidlo »Pokračovať v objednávke« zákazník vyplní fakturačnú adresu. Povinné údaje sú označené hviezdičkou. V prípade, že sa dodacia a fakturačná adresa líšia, stlačením tlačidla »Pridať adresu« doplní adresu dodania tovaru. V ďalšom kroku si zákazník zvolí spôsob dopravy a následne spôsob platby. Stlačením tlačidla »Potvrdiť objednávku« dostane na svoj email oznámenie o prijatí objednávky. Návratom na krok výberu tovaru a vynulovaním položiek sa zruší celá objednávka.

 

Článok IV. Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

Platba na dobierku (kupujúci platí priamo kuriérovi pri preberaní tovaru). K cene objednaného tovaru predávajúci si nepripočítava sumu navyše.

Platba pri osobnom prevzatí na predajni Nábytok Hrubovský, Študentská 1453, 069 01 Snina.

Platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet, ako variabilný symbol sa používa číslo objednávky, do poznámky sa uvádza meno kupujúceho.

Platba kartou – pomocou platobnej brány

Nákup na splátky: Viac podrobných informácii nájdete na podstránke NÁKUP NA SPLÁTKY. V prípade umožnenia nákupu na splátky sa akontácia uhrádza dobierkou.

 

Článok V. Dodacie podmienky

Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností a v čo najkratšom čase. Najneskôr do 10 pracovných dní, resp. po dohode so zákazníkom.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, tovar sa expeduje naraz po obdŕžaní posledného kusu na sklad, ak nie je so zákazníkom individuálne dohodnuté inak.

Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad).

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

a. kuriérskej spoločnosti

b. vlastnou dopravou predávajúceho.

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Nábytok Hrubovský sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Odovzdávacím miestom prebratia tovaru (nad 30 kg) je ložná plocha nákladného vozidla, pri tovare do 30 kg je odovzdávacím miestom prvý uzamykateľný vchod (vchod do obytného domu, brána k rodinnému domu resp. hranica pozemku a pod.).

Po naskladnení tovaru sa so zákazníkom spojíme 24-48 hodín pred plánovaným dovozom a dohodneme si s ním termín dopravy. Zákazník musí brať na vedomie, že oznámený čas dopravy je len orientačný a môže sa líšiť napr. kvôli nepredpokladaným dopravným situáciám a pod. V prípade, že zákazníkovi termín dodania nevyhovuje informuje o tom prepravcu ešte počas tohto telefonického rozhovoru, alebo bezprostredne potom. Po akceptácii termínu sa objednávka pripravuje na expedíciu, v prípade odmietnutia termínu tovar bude expedovaný až v náhradnom vopred dohodnutom termíne.

Osobný odber tovaru je možný až po predchádzajúcej informácii o pripravenosti tovaru (telefonicky alebo emailom) a to v našej predajni Nábytok Hrubovský, Študentská 1453, 069 01 Snina. Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodávané spolu s tovarom. Kupujúci je povinný tovar prevziať do 14 dní od upovedomenia, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Ak kupujúci neprevezme tovar ani v náhradnom termíne, ku ktorému bol vyzvaný, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti kupujúceho upovedomí.

 

Článok VI. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Nábytok Hrubovský dodá tovar zákazníkovi prostredníctvom kuriéra za jednotnú cenu v rámci dodania v celej Slovenskej Republike a to 10,- Eur.

Pri platbe na dobierku kupujúci platí pri preberaní kuriérovi alebo šoférovi spoločnosti.

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

Článok VII. Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.

Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

 

Článok VIII. Odstúpenie do kúpnej zmluvy

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito Obchodnými a Reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”). V takom prípade odporúčame nasledujúci postup. Spotrebiteľ kontaktuje písomne predávajúceho prostredníctvom vzorového formulára odstupenie-od-kupnej-zmluvy na internetovej stránke elektronického obchodu a uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením identifikácie kupujúceho, čísla objednávky, dátumu nákupu, špecifikácie tovaru a spôsobu pre vrátenie kúpnej ceny bezodkladne a zašle tovar spolu so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou vrátane návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení kúpnej ceny a originálneho obalu na adresu uvedenú predávajúcim. Predávajúci odporúča kupujúcemu takúto zásielku poistiť proti strate alebo poškodeniu. 

Ak predávajúci zistí, že tovar ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde. Táto skutočnosť však nemá vplyv na povinnosti predávajúceho vrátiť spotrebiteľovi všetky uhradené platby podľa § 9 ods. 1 zákona. Z ust. § 457 Občianskeho zákonníka vyplýva, že ak bola zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

Tovar zákazník nezasiela na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci je v zásade povinný kupujúcemu vrátiť platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodania tovaru kupujúcemu, poštovného a iných nákladov a poplatkov do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, avšak bez ohľadu na uvedené je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby za tovar až potom, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie tovaru kupujúcemu, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru kupujúcemu ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

 Kupujúci zodpovedá za opotrebenie tovaru a nakladanie s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností tovaru.

 

Článok IX. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. O takejto situácii je potrebné okamžité informovanie emailom eshop@nabytokhrubovsky.sk alebo na telefónnom čísle 0903 614 535.

Zákazníkovi sa odporúča skontrolovať počet balení a tento počet si zapísať do prepravného listu, ktorý podpisuje pri preberaní zásielky. Toto je nevyhnutné pre prípad, ak by nebola dodaná niektorá súčasť celku.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci si reklamáciu uplatňuje na stránke www.nabytokhrubovsky.sk prostredníctvom Reklamačného formuláru (tu stiahni reklamacny-protokol.)  Reklamačný formulár 

Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. až 3. Čl. X týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 4. až 5. Čl. X týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezavadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 1. až 5. Čl. X týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len “Oznámenie o uplatnení reklamácie”) vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len “určená osoba”). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe alebo doručenie fotodokumentácie, ak predávajúci potvrdí, že takáto fotodokumentácia je na začatie reklamačného konania postačujúca.

Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 11 čl. IX písm. a) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie mailom ihneď najneskôr do 5 pracovných dní.

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu počas preberania zásielky, alebo na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený

b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Ustanovenia čl. IX týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Článok X. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

a. prevziať objednaný tovar,

b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu.

 

Predávajúci je povinný:

a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúcemu informácie o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

 

Článok XII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Od 1. februára 2016 funguje na Slovensku nový systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgány alternatívneho riešenia sporov sú uvedené na stránke www.mhsr.sk. Orgány alternatívneho riešenia sporov sú zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlôv o poskytovaní finančných služieb.

Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

- v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,

- pracovno-právneho charakteru,

- súvisiace so službami všeobecného záujmu,

- súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

- súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelania alebo alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,

- finančné služby.

 

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- Eur. Právna úprava sa vzťahuje nie len na spory "domáce", ale aj na spory "cezhraničné", t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na SR.

 

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 5. 2021

 


Možnosť platby